Kuvert i återvinningen skapar problem

Kuvert i tidningsinsamlingen orsakar problem på pappersbruken. Limmet från kuverten bildar klumpar, som gör att pappret fastnar och orsakar stopp i maskinerna.

Efter nyår är det bestämt att kuvert ska sorteras som sopor, men de hamnar ändå ofta i tidningsinsamlingen.

– Mycket kuvert är det. Det är väldigt svårt att hinna plocka det. Alla kuverten ska bort, har de sagt. Det är ju klistret de klagar på. Alla kuvert måste bort, säger Jim Wahlstrand som jobbar med sortering av returpapper i Lunda utanför Stockholm.

Vad händer när ni har mer än vad som ska vara?

– Straffavgifter, straffavgifter, svara Jim Wahlstrand.

Det är inte bara i sorteringen som kuverten orsakar trubbel.

På pappersbruket har man silar som klarar av att ta bort det skräp som följer med returpappret, men limmet från kuverten slinker igenom sorteringen.

Pappret fastnar i maskinen och går sönder och processen måste stoppas.

Stoppen kostar ungefär 70 000 i timmen. På Bravikens pappersbruk utanför Norrköping sker tre till fem stopp på mellan fem minuter och en halvtimme varje dag. Magnus Revland ansvarar för produktionen av returpapper där.

– När det gäller att återvända returpapper så är väl det här en av de enskilt största anledningarna till att vi får problem med hjälp av avbrott på pappersmaskinerna, säger Magnus Revland.

Sanna Due är handläggare på Naturvårdsverket och arbetar med bland annat återvinning. Hon berättar att ett problem med att återvinna just kuvert är att de kommer från så många olika länder att det är svårt att avgöra vem som ska betala för att de ska återvinnas.

Inte ens miljömärkta kuvert är återvinningsbara.

Men vad är då bäst, anser Naturvårdsverket? Att slänga kuverten i bland tidningarna, där det trots allt finns en liten chans att pappret ändå återanvänds eller att helt enkelt knö ner dem bland kaffesumpar och bananskal i de vanliga soporna?

– Jag tycker att man ska slänga dem i sopporna. För kan inte materialåtervinningsindustrin använda det här, utan att det stör processerna att återvinna annat papper som går att återvinna, då tycker jag att man med gott samvete kan lägga det i hushållssoporna. Så energiutnyttjar vi det och får el och värme. Det är inte så stor skillnad i miljöpåverkan heller, säger Sanna Due på Naturvårdsverket.

Emma Hildén
emma.hilden@sr.se