Island stärker internationell position

Islands ställning i världen håller på att förändras av den globala uppvärmningen och det nyvaknade intresset för de naturresurser som kan börja utnyttjas när de arktiska ismassorna smälter. Island ligger mitt i de farvatten som blir alltmer intressanta för länderna runt Nordpolen.

– Det är många saker som nu gör Island intressant, inte bara landets militärstrategiska läge. Det kommer att bli mer olje- och gastransporter genom isländska vatten och det ger i sin tur massor av miljöproblem, säger professor Valur Ingimundarsson vid Islands universitet.

Det finns också förhoppningar, eller farhågor, om att Island skall utvecklas till en knutpunkt för alla transporter till och från dom arktiska områdena som den globala uppvärmningen gör intressanta.

Länder med intressen i polarområdet, Ryssland, USA, Canada, Norge och Danmark försöker flytta fram sina positioner i området för att kunna vara med och utnyttja de naturresurser som blir möjliga att ta tillvara när isen smälter.

Island har inga territoriella krav i området, men skyddet av fiskevattnen prioriteras högt. Och landet har en konflikt med Norge om fisket runt Spetsbergen.

Island har ingen egen militär utan skyddades fram till år 2006 av USA-trupper som var stationerade i landet. Efter att amerikanerna drog sig tillbaka har det ryska flygvapnet visat sig allt oftare. 

– En del ser det här som ett hot mot Island, men egentligen vet vi inte vad det betyder, säger Valur Ingimundarsson.

Helst skulle Island se samarbete mellan alla de inblandade staterna, där man kunde komma överens om hur den nya situationen skall hanteras och där man avgör vilka som har rätt att göra vad i de olika delarna av Arktis.

Situationen är helt annan i dag än när USA överraskande lämnade sin isländska militärbas.

Och eftersom deras plötsliga ensidigt beslutade reträtt förödmjukade många islänningar är det inte alls säkert att dom är välkomna tillbaka nu när Island har blivit intressant igen.

Christer Fridén, Reykjavik
christer.friden@sr.se