LO oroas inför ny dom i EG-domstolen

Efter EG-domstolens utslag i det uppmärksammade  Vaxholmsmålet före jul väntas i början av april en ny dom som enligt LO kan få ännu mer långtgående följder i Sverige. LO-juristen Claes-Mikael Jonsson talar om ett nytt Europa om domstolen accepterar principen med minimilöner.

När ett polskt företag för några år sedan skulle bygga ett fängelse i den tyska delstaten Niedersachsen krävde delstatsregeringen att byggfirman skulle betala löner till sina polska anställda som var i nivå med de kollektivavtal som gäller i delstaten.

När det senare uppdagades att den polska byggfirman bara betalat tysk minimilön, som ligger betydligt lägre, till sina anställda bröt den tyska delstaten kontraktet och den polska byggfirman gick i konkurs.

EG-domstolen ska nu avgöra den principiellt viktiga frågan om det räcker att utländska företag med egna anställda betalar minimilön eller om man får kräva högre löner som motsvarar de löner som gäller på orten där arbetet utförs.

Claes-Mikael Jonsson, jurist på LO, varnar för konsekvenserna om domstolen går emot den tyska delstaten Niedersachsen.

– Då har vi ett nytt Europa, ett Europa där lönekonkurrens är ett tillåtet konkurrensmedel på ett sätt som vi nog inte hade förväntat oss tidigare, säger han.

I höstas kom EG-domstolens generaladvokat med sitt förslag till dom och han ger den tyska delstaten rätt. Men frågan är om domstolen går på den linjen.

Det svenska facket ser med stor oro fram emot domen som kommer 3 april.

Efter motgången i det uppmärksammade Vaxholmsmålet före jul råder fortfarande viss oklarhet när det gäller just frågan om facket får kräva mer än minimilön, säger Claes-Mikael Jonsson.

– Det finns ett visst tolkningsutrymme och vissa oklarheter när det gäller just kravet på minimilön. Den oklarheten finns i i det tyska målet.

Vad betyder det då om domstolen slår fast att man bara kan kräva en minimilön?

– Det kan skapa spänningar mellan löntagare i Europa. Det kan naturligtvis skapa ett missnöje med EU, säger Claes-Mikael Jonsson.

Susanne Palme
susanne.palme@r.se