Flera kommuner vill pröva spårtaxi

Flera svenska kommuner är intresserade av så kallad spårtaxi. En rad orter utreder just nu möjligheten att pröva det nya kommunikationsmedlet, där små förarlösa vagnar går fram på en skena i luften.

– Jag tror att detta är framtiden. Vi måste titta på alternativa kommunikationsmedel och då tror jag att detta är ett mycket bra alternativ, säger Tommy Olsson, kommunalråd i Karlskrona, som är en av de platser som hoppas på spårtaxi.

Vad skulle detta tillföra Karlskrona?

– En mindre bullerstörd miljö, mindre utsläpp, tystare och framför allt snabbare kommunikationer.

Det är trafikproblemen i Karlskrona med i princip en enda infart till den halvö där centrum ligger som gör att kommunen nu visat intresse för att pröva spårtaxi.

På en bana uppe i luften går små vagnar med täta mellanrum.  På hållplatsen beställer man en egen vagn och knappar in vart man ska.

En testbana finns redan i Uppsala, och kommunledningen beslutade nyligen att gå vidare med planeringen för en riktig bana också.

Även lilla Hofors ligger långt framme. Tillsammans med en tillverkare planeras för en pilotbana mellan centrum och järnvägsstationen, berättar kommunalrådet Marie-Louise Dangardt.

– Detta ska man se i en ny tid, på trånga ställen där det är mycket folk samlade samtidigt. Ett smidigt system där man åker i sin egen vagn direkt dit man ska utan att följa en linje. Du sätter dig i vagnen och talar om vart du ska och kommer dit utan att någon annan kommer in i vagnen, säger hon.

Minst ett tiotal platser i landet har på allvar börjat diskutera spårtaxi och i Hofors finns även Banverket med som en av intressenterna.

Men frågan är hur realistiska förhoppningarna är.

– På vissa små avgränsade platser där man har stora eller måttliga flöden kan det kanske vara aktuellt, mellan olika terminaler på flygplatser till exempel. Men inte som en hel ersättning för buss- eller spårvägstrafik. Det har jag svårt att tänka mig, säger Ragnar Hedström, som forskar kring spårtrafik på Väg- och Transportforskningsinstitutet, VTI.

Varför inte då?

– Man har kapacitetsproblem. Man behöver väldigt många vagnar i den här typen av system och det är rätt störningskänsligt om det skulle hända något ute på linjen. Det kan i och för sig vara värt att pröva, men sedan i vilken omfattning det blir verklighet är svårt att säga.

Daniel Rundqvist, Jönköping
daniel.rundqvist@sr.se