Skillnad mellan politiska blocken minskar

Socialdemokraterna backar i opinionen och har nu stöd av 42,5 procent av väljarna, enligt Synovates marsmätning, som publiceras i Dagens Nyheter.

Moderaterna ökar och får stöd av 24,5 procent, den högsta siffran sedan augusti förra året.

Skillnaderna mellan blocken har minskat. Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet har, enligt mätningen, stöd av 54,8 procent av väljarna. Regeringspartierna får tillsammans 41,6 procent.

Ingen av förändringarna för enskilda partier är statistiskt säkerställd jämfört med Synovates februari-mätning.

I storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö går moderaterna kraftigt framåt och har sedan januari ökat från 25,5 procent till 36,2 procent.

Under samma period har socialdemokraterna minskat i storstäderna från 40,6 procent till 26,8 procent, enligt Synovates mars-mätning för DN.