Hopp om frigivning i Colombia

Förhoppningarna om att den colombianska Farc-gerillan ska frige flera kidnappade har ökat sedan regeringen lagt fram ett nytt förslag, som också fått stöd av flera länder.

Så snart ytterligare en av de 39 kidnappade, som Farc-gerillan beskriver som utbytbara, släpps fri, så kommer regeringen, i sin tur, att börja frige de gerillafångar som sitter i fängelse.

Och det gäller oavsett vilket brott de har begått, massakrer, knarkhandel, kidnappningar. Alla fångar som gerillan begär ska friges kommer att släppas, om bara gerillan i sin tur friger sina fångar.

Det enda villkoret regeringen ställer är att de fångar som släpps inte på nytt integrerar sig i gerillan.

Ett villkor som i för sig kan stjälpa hela förslaget, eftersom själva syftet med ett fångutbyte för Farc just är att stärka sina, på senare tid, svårt sargade styrkor.

Men samtidigt är trycket på gerillan stort, både i Colombia och internationellt. Vittnesmålen från de sex kidnappade, som har frigetts de senaste månaderna, berättar om omänskliga förhållanden.

Det som fått president Álvaro Uribe, att lägga fram det här nya förslaget, är just nya rapporter om att den mest kända av gerillans fångar, den tidigare presidentkandidaten Ingrid Betancourts hälsa nu är så svag, att det finns risk för att hon kan dö när som helst.

Skulle Ingrid Betancourt dö i fångenskap vore det ett dråpslag mot Farc-gerillans ambition att vinna något slags internationellt erkännande. Men det skulle också vara ett slag mot president Uribe. 

Uribes kritiker, bland dem Ingrid Betancourts närmaste anhöriga, menar att det nya förslaget kommer just för att neutralisera den typen av kritik. För, menar de, om det verkligen handlade om ett genuint humanitärt intresse, så borde förslaget ha kommit för länge sedan.

Men alla politiska partier i Colombia, liksom också Frankrike, Spanien och Argentina har gett det nya förslaget sitt stöd.

Farc-gerillan, däremot, har ännu inte yppat ett ord.

Lars Palmgren, Santiago
lars.palmgren@sr.se