Riskerna med gasledning bör analyseras

En gasledning förbi Ringhals skulle kunna innebära vissa risker för kärnkraftverket. Exakt hur menar Ringhals att exploatören Swedegas måste ta reda på innan ledningen kan byggas.

Anna Stålnacke på Rinhgals säger att de har lyft fram ett antal frågeställningar till Swedegas.

- Bland annat kylvatten har vi haft uppe och nämnt, läckage av gas och risk för detonation. Om det då kan ge upphov till markskakningar till exempel. Vi har ställt frågeställningar till Swedegas att analysera och se om det här byggandet av gasledningen då kan innebära de här riskerna, säger Anna Stålnacke.

Om de yttre förutsättningarna förändras - till exempel nu när Swedegas vill dra en gasledning i närheten av Ringhals - så kan det hända att kraftverket måste göra nya säkerhetsanalyser.

Ringhals inställning är att gasledningen inte kan dras i det tänkta stråket utan att Swedegas först analyserar säkerheten utifrån samma hårda krav som myndigheterna ställer på Ringhals.

Det finns till exempel en risk att kylvattenintaget sätts igen av slam och bottenvegetation under byggtiden - så att det blir svårare att kyla reaktorerna.

Och det finns en risk att gas läcker ut och i värsta fall detonerar - så att marken skakar - även händelser som är mycket osannolika måste beaktas.

Swedegas har gett svar på det här i sin koncessionsansökan - men Ringhals vet ännu inte i vilken mån Swedegas har tagit hänsyn till synpunkterna:

- Sen måste vi ju titta på hur de då har gjort sina utredningar och vilket svar de har kommit fram till, säger Anna Stålnacke på Ringhals.