Västernorrland

Släckta lampor sparar miljoner

Landstinget i Västernorrland sparar omkring 30 miljoner kronor varje år genom att släcka lampor och en allmänt effektivare energianvändning. Sedan 1995 har till exempel elförbrukningen för belysning minskat med två tredjedelar och enligt prognosen kommer landstinget år 2010 att ha halverat sin koldioxidförbrukning.
Skriver Sundsvalls tidning