Lugn start för nya familjeläkarsystemet

Införandet av det nya familjeläkarprogrammet Vårdval Västmanland som gällt sedan årsskiftet har gått mer smärtfritt än väntat. Med det nya systemet har patienter lättare än tidigare att byta vårdcentral men det är färre än väntat som gjort det.

- Det har gått väldigt lugnt. Många befarade ju att det skulle stora patientströmmar som skulle röra sig men nettoeffekterna har inte blivit så stora som många befarade. I och med de här nyetableringarna har det också kommit fler läkare till Västmanland så hela den här omställningen, som vi ser, har varit och kommer att ske, innebär större valmöjligheter för västmanlänningarna och ökat tillskott på läkare faktiskt, säger Kjell Endeborn, projektansvarig för Vårdval Västmanland, till P4 Västmanland.

Listningstak beviljat för en vårdcentral

Enligt reglerna kan västmanlänningar lista sig hos vilken vårdcentral som helst, landstingdriven eller privat och vårdcentralen är då skyldig att ta emot patienten inom tre månader. Men i ett fall har man gett dispens. Det gäller vårdcentralen på Odensvi i Västerås:

- Precis nu ser vi att just Odensvi börjar närma sig en gräns då de får problem med att klara av arbetsbördan och därför har vi gått med på ett listningstak, vilket innebär att patienterna får föras upp på en kölista till just den mottagningen, berättar Kjell Endeborn.

En ny vårdgivare hoppat av, andra startat eller starar senare

Landstinget har skrivit avtal med sex helt nya privata vårdgivare som ville öppna en vårdcentral i länet. Men en av dem, Premicare Primärvård, med säte i Sundsvall, har hoppat av.

Enligt det avtal som de nya vårdbolagen skrivit med landstinget ska de starta en vårdcentral inom tre månader alltså innan marsmånads slut men två vårdcentraler öppnar först senare.

- Det är Capio som har aviserat att de vill öppna en vårdcentral i Hallstahammar och de räknar med att det borde man kunna förverkligas före sommaren. Capio är också intresserat av att öppna på Råby och där har man också tittat på lokaler med de kräver också en viss ombyggnation så det är den tiden som det kommer att ta innan de är igång, säger Kjell Endeborn, projektansvarig för Vårdval Västmanland, till P4 Västmanland.