Ulricehamn

Tveksamma till vårdnadsbidrag

Många föräldrar i Ulricehamn är tveksamma till om de kommer att utnyttja vårdnadsbidraget om det införs i kommunen. Det visar en enkät som kommunen har låtit genomföra. Senare i år ska det bli möjligt för kommuner att införa ett vårdnadsbidrag på upp till 3000 per barn.

38 procent svarade ja, att de var intresserade av ett vårdnadsbidrag medan 36 procent svarade nej och 26 procent svarade kanske.

Bidraget är för lågt
Enkäten skickades ut till drygt 600 barnfamiljer men bara ungefär hälften svarade på den. Många av nej-sägarna tyckte att bidraget var alldeles för lågt.

Så här skriver en av föräldrarna:
Jag anser att vårdnadsbidraget är för lågt och tycker att pengarna borde satsas på bättre förskolor i kommunen istället.

Fler förskoleplatser istället
En förälder tycker att bidraget är onödigt och skriver:
Om det nu är okej att arbeta under tiden man får bidraget, så är ju inte anledningen att man ska vara hemma med sina barn. Anledningen verkar vara att trycket på förskolorna ska minska. Ordna fler riktiga förskoleplatser istället.

En förälder som ställer sig positiv till bidraget skriver:
Detta är något våran familj hade velat ha för länge sen. Skulle vårdnadsbidraget börja gälla skulle vi utnyttja det direkt.

En annan förälder som är positiv till förslaget men tycker det är för lågt skriver:
Skulle gärna, när jag börjar arbeta, vara ledig ett par dagar i veckan med min son och dessa dagar få vårdnadsbidrag. Tyvärr anser jag att vårdnadsbidraget vara till för dem som redan har pengar. Detta kommer att bli en klassfråga.

På tisdag ska barn och utbildningsnämnden diskutera enkätresultatet.