Mora

Nedlagt kraftverk får åter startas

Miljödomstolen har sagt ja till att Säs Kvarns nedlagda kraftverk i Mora åter får startas. Det är ett par från Knivsta, som ansökt om tillstånd att få rusta upp och på nytt starta  kraftverket som ligger vid Säsån. Och Miljödomstolen har nu - som det heter - lagligförklarat befintlig damm och kraftverk med tillhörande anläggningar.