Motala

Ny kyrka i Älvestad planeras

Idag är det ett år sedan Älvestad kyrka i Motala kommun brann ner.  Redan till hösten kan en ny kyrka börja byggas på platsen - om församlingen beslutar så.

Nu finns ett förslag på en ny modern kyrka i Älvestad - en kyrka som skulle kunna ersätta även församlingshemmet som i så fall kan säljas.

Pengar till ett kyrkobygge kommer sannolikt att ordnas fram och på onsdag hålls ett möte i församlingshemmet där saken ska diskuteras.

På Linköpings stift hoppas man att församlingen beslutar om nybygge.

- Att lämna kyrkan i det skick den är nu vore att ge upp, om man istället bygger upp den signalerar det en framtidstro som är är väl så viktig, säger Gunnar Nordanskog som är stiftsantikvarie på Linköpings stift.

Raina Medelius
raina.medelius@sr.se