HELSINGBORG

Kvinna dog efter sen diagnos

Helsingborgs lasarett anmäler sig självt till Socialstyrelsen, en så kallad Lex Maria anmälan. Detta efter att en drygt 40-årig kvinna avled på grund av att hennes diagnos fördröjts 5 månader.

Kvinnan, drygt 40 år gammal sökte läkarvård på Helsingborgs lasarett för buksmärtor. Den behandlade läkaren gjorde då en bedömning om att det troligtvis handlade om ett njurstensanfall och remitterade kvinnan till en röntgenundersökning som hon fick vänta på i åtta veckor.

Den visade på förändringar i njuren som kunde vara allvarliga varför vidare undersökningar krävdes.

Men då visade sig att den första läkaren som remitterat kvinnan slutat på lasarettet och de rutiner som fanns för att skicka kvinnan vidare till en annan läkare inte fungerade.

Efter ytterligare remissturer fick kvinnan så en ny tid för röntgen.

Den visade på att kvinnan hade en tumör i ena njuren. Efter en vecka togs kvinnan hand om på lasarettet och ytterligare en och en halv vecka senare opererades hon.

Men komplikationer tillkom under operationen. Komplikationer så allvarliga att de ledde till att kvinnan avled.

Det tog mer än fem månader att ställa diagnos. Och detta på grund av otydliga remissrutiner och långa väntetider enligt Helsingborgs Lasaretts egen anmälan till Socialstyrelsen som nu ska utreda händelserna.