Mora

Ungdomar och politiker möts igen

Arbetet med att få fler ungdomar engagerade i den politiska verksamheten i Mora går vidare. Under en hel dag i april kommer ungdomar och politiker att träffas för att diskutera olika frågor. Dessutom går arbetet med det stora miljötinget i november vidare.

– Intresset från ungdomarnas sida för den här träffen är bra, tycker Åke Nyström, som är ungdomssamordnare i Mora kommun.
Ett 30-tal ungdomar har anmält sig till träffen i april. Ett problem är att den kolliderar med en träff, som samtliga förtroendevalda politiker i Siljansområdet har samma dag.
– Men vi kommer att lösa det på något sätt, lovar Åke Nyström.
Det är inte första gången som politiker och ungdomar i Mora träffas. Efter demokratidagen i oktober har man träffats en gång tidigare, så det här blir uppföljning nummer två.
– Vi kommer nu följa upp de två tidigare samlingarna och även ta upp nya frågor.
Helt säkert är att man kommer att ta upp miljö- och klimatfrågorna.
– Vi har saker på gång där, berättar Åke Nyström.
– Och dessutom ser vi fram emot miljötinget, som kommer att hållas i Mora i november. Då kommer ungdomar från hela landet att delta.

                                                    anders.brundell@sr.se