MALMÖ

Tuff bostadsmarknad drabbar hemlösa

Andelen hemlösa i Malmö fortsätter att ligga på en hög nivå. Enligt nya siffror från kommunen står 840 personer utan bostad och 124 av dem är barn. Hög inflyttning kombinerat med brist på bostäder gör att de som står utanför bostadsmarknaden har svårt att ta sig in.

– Det är oerhört besvärligt och tungt för barnen. Det handlar ofta om familjer som skulle klara sig själva om bostadsmarknaden tagit emot dem, säger Rolf Nilsson, samordnare av Malmö stads insatser mot hemlöshet.

Trots att regeringen förra året lanserade en ny strategi mot hemlöshet och höjde ambitionsnivån för att alla skulle få tak över huvudet, saknar fortfarande 124 barn i Malmö ett eget hem.

Totalt står 840 personer i Malmö utan bostad. Det är något färre än rekordåret 2006 då 849 personer räknades som hemlösa, vilket är den högsta noteringen hittills.

Trots att det byggs nya bostäder i Malmö är inflyttningen alldeles för stor. De som står utanför bostadsmarknaden har svårt att ta sig in eftersom de många gånger inte klarar det rent ekonomiskt.

– Den enda långsiktiga lösningen är att bygga fler bostäder, annars uppmanar vi familjerna att söka bostad på annat ställe där det är lättare att få bostad och jobb, säger Rolf Nilsson.