Enköping

Stationen ska bli snyggare

I en gemensam aktion ska nu flera instanser samarbeta för att snygga till Enköpings station. SJ, Banverket, kommunen och företaget Jernhusen - som äger stationsbyggnaden - ska nu ha ett möte.

Tillsammans ska de se till att städning och annat samordnas så att det blir klarare vem som ska sköta vad. Enligt Enköpings-posten så möts resenärerna idag av trasiga lampor, klotter och ett allmänt skräpigt stationsområde.

Under förra året gjordes till exempel 40 anmälningar om fel och skadegörelse vid perrong, trappor och hissar.