Robertsfors

Inget äldreboende i personalregi

Det finns ingen personal på äldreboendet Nysätragården i Roberstfors som vill driva boendet själv. Där avslutas förhandlingarna om personalövertagande.

Förhandlingarna om att låta äldreboendet Nysätragården i Robertsfors övergå i privat regi har avbrutits.

Robertsfors kommun och Hälsoförbundet i kommunen har utrett frågan, men nu avbryts all upphandling, eftersom Hälsoförbundet konstaterar att personalen inte vill pröva alternativa driftsformer.

Kommunpolitikerna hade hoppats att andra driftsformer kunnat vara utvecklande för dom anställda, men nu har förhandlingarna bara skapat frustration.

Det skriver de ledande politikerna i olika partier i ett pressmeddealnde.