politik

Socialdemokraterna tappar massor

Antalet socialdemokrater på Gotland behöver bli fler. Under de senaste fem åren har partiet tappat drygt 800 medlemmar. Därför vill socialdemokraterna nu bli mer utåtriktade och bjuda in gotlänningarna för att prata politik. Idag, lördag, samlas öns socialdemokrater till årsmöte.

Av verksamhetsberättelsen framgår att partiet under de senaste fem åren förlorat över 800 medlemmar och är nu drygt 1 100.

Sju motioner har lämnats till åsmötet. Där föreslås bland annat att gotlänninar inte ska behöva söka jobb på fastlandet för att behålla sin a-kassa. Anledningen är att det är svårare för gotlänningar att pendla till och från jobbet än arbetssökande i andra delar av landet.

Men här har partiledningen på ön en annan uppfattning. De tycker att samma regler ska gälla oavsett var i landet man bor. Därför skickas den motionen inte vidare.

Ett annat s-förslag är att inte konkurrensutsätta all kommunal verksamhet utan att det ska finnas en kommunal kärnverksamhet inom såväl skola som vård och omsorg.

Även här går s-ledningen emot förslaget men påtalar hur viktigt det är att inflytandet över den skattefinansierade verksamheten blir kvar.

I en annan motion föreslås att kommunen ska ta ytterligare steg mot att köpa fler rättvisemärkta produkter.

I en annan motion framförs kritik mot Försäkringskassan. Förslagsställarna vill att en läkares utlåtande om en patient ska gälla tills Försäkringskassan bevisat något annat och att kassan ska se mer till individen än att följa en standardmall för sina bedömningar.

Socialdemokrater på Fårö vill att det anläggs en cykelväg från färjeläget till Ekeviken på Fårö.

Ytterligare en motion handlar om Fårö och den ställer krav på bättre kollektivtrafik på Fårö.

Socialdemokraternas årsmöte hålls just på Fårö och från partistyrelsen medverkar sommarfåröbon Thomas Bodström.