UPPSALA

Anabola inte alltid orsak till våld

I många fall kopplar forskare och medier ihop grova våldsbrott med användning av anabola steroider. Men enligt en doktorsavhandling vid Uppsala universitet är det inte säkert att det är steroiderna som gör gärningsmännen mer våldsbenägna.

Forskaren Fia Klötz vid avdelningen för rättsmedicin utgick från den gängse bilden att anabola steroider utlöser grova våldshandlingar.

- Till min förvåning fann jag i stället att män som använder anabola steroider inte begår våldsbrott oftare än vad män gör i jämförbara grupper som inte använder dessa droger, säger Fia Klötz.

I studien har Klötz kartlagt tidigare brottslighet hos anabola-missbrukare och intervjuat ett 60-tal fångar vid Österåkeranstalten.

Enligt studien verkar det finnas en koppling mellan bruk av anabola steroider och psykiatriska besvär samt till att man själv ha varit utsatt för övergrepp, skriver Upsala Nya Tidning.