Halmstad

Miljöpartist vill ha spårbilar

Spårbilar som går på banor ovanför gatorna i Halmstad, det kan miljöpartisten Roger Orwén tänka sig.

Han har i en motion till fullmäktige föreslagit att kommunen ska göra en förstudie och pekar på att diskussioner om spårbilar pågår redan i andra svenska städer.

- Jag är bekymrad över koldioxidutsläppen, som många andra. Jag tycker att för ett politiskt parti så är det jätteviktigt att jobba med lösningar, säger Roger Orwén.

Men tror du att det kan vara en lösning för en så liten stad, som Halmstad ändå är, att ha ett så dyrt system och bygga vägar uppe i luften?

- Det är ju så att vi har lämnat in en motion om att göra en förstudie och jag hoppas att den förstudien kommer att granska det här noga. Som jag har tittat på det nu så finns det ju så oerhört många fördelar så att om bara lite av det skulle vara riktigt så är det ju fantastiskt bra, säger Roger Orwén. 

Men tror du att det finns tillräckligt många halmstadbor för att det ska betala sig?

- Återigen så får förstudien visa det, men jag tycker ju att detta är jätteviktigt, säger han.

En spårbil med plats för fem till sex passagerare rullar fram på sitt spår i luften utan förare. I stället är det passageraren som på en terminal vid hållplatsen knappar in vart ha vill åka och så kommer spårbilen och tar passageraren dit. Vid rusningstid kan flera spårbilar kopplas ihop till ett litet tåg och någon tidtabell.

Men är motionen inte skriven minst lika mycket för att få uppmärksamhet, Roger Orwén?

- Naturligtvis så är det ju så att jag engagerar mig politiskt för att kunna genomföra förändringar när det gäller miljöfrågor, men också andra frågor. Så då är det naturligtvis bra att vi får uppmärksamhet för de här frågorna så att vi sen kanske kan genomföra det, säger miljöpartisten Roger Orwén.