Lycksele

Gammplatsen får samegård

Lycksele ska få en samegård på Gammplatsen. Hembygdsgillet har skänkt Gammplatsens första muséibyggnad, Mamsell Lovisas skola, till Sameföreningen.

Hembygdsgillets John-Evan Helgesson tillsammans med Sameföreningens Gun Linder och Lorentz Sjulsson - Åsdell utanför den blivande Samegården i Lycksele.

- Det kommer att bli ett lyft för samekulturen i Lycksele, säger Gun Linder, föreningens ordförande. Hon hoppas Samegården ska bli en samlingsplats framförallt för unga samer och hon tänker sig Samegården som ett hem för alla samer som vistas i Lycksele.

Skolan stod ursprungligen i Tannsele och var en skola för sameflickor på 1800-talet och på 1940 talet flyttades huset till Gammplaten i Lycksele.