Laholm

Förslag om kraftigt höjd dagvattentaxa

Dagvattentaxan i Laholms kommun ska höjas kraftigt, från 125 till 500 kronor.

Det föreslår servicenämnden och skälet är att den nuvarande taxan inte täcker kostnaderna för drift, underhåll och förnyelse av dagvattensystemet.

Erland Björkman, servicechef, säger till Hallandsposten att fastighetsägarna även efter den kraftiga höjningen kommer att ha en låg avgift jämfört med grannkommunerna.

Tanken att den nya taxan ska gälla från och med 1 juli, men först ska ett beslut fattas i kommunfullmäktige.