Nya mål för bättre vård i Göteborg

En utbyggnad av primärvården är nödvändig för att göteborgarna i framtiden fritt ska kunna välja vårdcentral. Frank Andersson, ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Göteborg, medger att det fria vårdvalet hittills inte fungerat fullt ut.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att öppna fyra nya vårdcentraler i Göteborg nästa år. När de i veckan preciserade målen för det framtida sjukvårdsarbetet nämner man också rätten till fast vårdkontakt. Nämndens ordförande Frank Andersson tycker inte att dagens situation, då patienter ofta slussas mellan olika läkare, är tillfredsställande. Men utbyggnaden av primärvården ska råda bot på detta.