Teater utan höstrepertoar

Teater Västmanland har inte kunnat planera för sin höstrepertoar, detta efter att teatern nyligen fått statsbidraget sänkt med en halv miljon kronor. Enligt den tillfällige teaterchefen Thomas Nyh kommer det trots allt att bli en höstrepertoar, men man har halkat efter i planeringen och måste spara på annat.

- Just nu kan vi knappast planera för någonting alls eftersom vi inte vet om pengarna kommer att finnas eller inte och det är naturligtvis alltid ett problem att man kommer senare i planeringen, säger Thomas Nyh.

Men han är fortfarande övertygad om att det blir en höstrepertoar.

- Jag arbetar helt och hållet utifrån förutsättningen att det ska bli en höstproduktion på teatern i år också, säger Thomas Nyh.

Förra året gjorde teater Västmanland ett underskott på omkring tre miljoner kronor. Planeringen för i år låg färdig när man fick reda på att stadsbidraget skulle minskas med en halv miljon kronor. Det har alltså betytt att man än så länge inte har kunnat starta planeringen för höstrepertoaren.

Thomas Nyh ska nu lägga fram förslag på åtgärder för att komma tillrätta med ekonomin, och den tionde april ska teaterns styrelse ta ställning till förslaget. Parallellt med det här har Magnus Bergquist avgått som teaterchef, även om han kommer att jobba kvar på teatern med andra uppgifter ytterligare ett år.

Thomas Nyh har anlitats som konsult av teatern och får nu fungera som chef tills dess att en ny chef rekryterats, hur lång tid det kan ta är än så länge oklart.