Gotländska krogar håller mästarklass

De gotländska krogarna håller mycket hög nationell klass. Det konstaterar sammanslutningen Kulinariska Gotland. Detta efter att årets upplaga av White guide kommit ut. Guiden har betygssatt 160 restauranger i Sverige.

Finast betyg fick restaurang 50 kvadrat i Visby som är en av 18 krogar i Sverige som håller nationell mästarklass.

Smakrike i Ljugarn, Kraka i Kräklingbo och Donners Brunn i Visby anses hålla mycket god klass.

Gamla Master i Visby fick omnämnandet god klass.

Ytterligare sju krogar på ön är omnämda i White guide.

Det finns ingen region i landet som har så många högt klassade krogar som Visby och Gotland. Det säger ordförande för kulinariska Gotland Gabriel Sahlin.