sandviken

Sandvik river och bygger

Flera gamla anrika byggnader i centrala Sandviken får stryka på foten när Sandviks senaste byggplaner snart sätts i verket. Det handlar om Sjukstugan, Villa Vibo och Bruksgården som alla står inför antingen rivning eller ombyggnationer.

- I grund och botten handlar det om att Sandvik som företag växer, och det medför att vi anställer folk och då behöver vi kontor, det säger Sandviks fastighetschef Carl Larsson.

Sjukstugan är Sandvikens första sjukhus. Den har ett stort kulturhistoriskt värde, men är utdömd på grund av vattenskador. Platsen var Carl Larssons första alternativ för att bygga en ny kontorsbyggnad, men för säkerhets skull tittade företaget på fler möjligheter, och på så sätt kom Villa Vibo in i bilden. Villa Vibo är en hundra år gammal byggnad i typisk Jugendstil, också den med ett stort kulturhistoriskt värde enligt den inkopplade byggnadsantikvarien.

Efter dialog med kommun och länsstyrelse ser det nu ut som om det blir möjligt att bygga kontorsbyggnader på båda platserna, och enligt Carl Larsson blir det också sannolikt så, även om det förekommit protester från Sandvikenbor som tycker att det är synd att de gamla byggnader försvinner.

- Det är inte så att vi har ett egenvärde i att riva gamla fina byggnader, säger Carl Larsson, utan vi väljer ut platser som är lämpliga bland annat ur en kommunikativ synvinkel. Sedan är det naturligtvis lätt att bygga på ställen där vi äger marken, fortsätter han.

- Jag tycker att Sandvik tar ett stort ansvar i att bevara gamla byggnader, både centralt och inne på industriområdet, men ibland tror jag att man måste betala ett pris för att rädda arbetstillfällen och få kommunen att växa, säger Carl Larsson.

Förutom Villa Vibo och Sjukstugan planerar Sandvik att bygga ut Bruksgården som ligger vid huvudkontoret på kyrkåsen. Byggnaden fungerar idag som ett gästgiveri för Sandviks gäster, men det ökande trycket på kommunens hotell innebär att Sandvik behöver utöka sin kapacitet att erbjuda besökarna husrum.

42 rum kommer att finnas i Gästgiveriet, och stor möda har lagts ner för att utbyggnaden ska harmonisera med det befintliga huset. Dessutom har en fullskalig modell byggts upp av ett hotellrum.

Men Sandviks byggplaner stannar inte här.

- Tillsammans med byggprojektavdelningen har jag ett perspektiv där vi tittar på mellan 5 och 8 nya platser att bygga på, säger Fastighetschefen Carl Larsson.