KRONOBERG

Motion på recept har effekt

Friskvård och motion på recept, som bland annat finns inom landstinget Kronoberg, fungerar. Det visar en ny studie vid Karolinska institutet.

Studien visar bland annat att metoden har en klar inverkan på benägenheten till fysisk aktivitet liksom på det mentala och fysiska välbefinnandet.

Slutsatserna baseras på enkätsvar från 300 patienter vid 13 olika vårdenheter över hela landet.

Undersökningen ska nu följas upp med ytterligare studier, skriver Svenska Dagbladet.