Stora skillnader i äldrevården består

Det är stora skillnader i kvaliteten på äldreomsorgen mellan kommunerna. Det visar en undersökning som Socialstyrelsen gjort, där kommunerna har angett kvalitén på äldreomsorgen.

– Det handlar om hur maten fungerar, om man får välja mellan olika rätter, om det finns avlösning i kommunen och i vilken utsträckning de som arbetar inom äldreomsorgen har yrkesutbildning. Det handlar också om kontinuiteten i vården, säger Håkan Ceder, som är överdirektör på Socialstyrelsen:

Enligt Håkan Ceder är den här undersökningen mer ingående än de tidigare rapporterna från Socialstyrelsen, som också pekat på brister i äldreomsorgen och skillnader mellan olika kommuner.

Den här gången finns uppgifter ner till enskilda äldreboenden. 80 procent av alla cirka 2 500 äldreboenden, både kommunala och privata, har kartlagts.

Personalomsättningen varierar från ingen till 20 procent. Andelen med hög sysselsättningsgrad mellan 12 och 85 procent. Siffrorna säger något om hur det blir för dem som vårdas där, säger Håkan Ceder.

– Har man en stor andel personal som har låg sysselsättningsgrad och som jobbar halvtid, eller mindre, minskar förutsättningarna att få kontinuitet i vården. Då får den gamla möta ännu fler personer i vården. Det vet inte är bra, säger han.

Resultatet offentliggörs på måndag.

Då ska alla uppgifter finnas på en hemsida, som kallas Äldreguiden, där den som vill jämföra olika boenden eller kontrollera läget i sin egen kommun.

Annika Digreus
annika.digreus@sr.se