Besvikelse över vattendom

Efter miljödomstolens dom så är flera markägare i området runt Järle norr om Örebro besvikna. Domen ger Örebro kommun rätt att starta sin testverksamhet för att se om man kan använda vattnet från Järleån till dricksvatten.

Stefan Petterson är en av markägarna och han säger att första reaktionen är besvikelse över att Miljödomstolen mest lyssnat till Örebro kommuns argument och inte till markägarna.
Enligt Stefan Pettersson så är markägarnas tyngsta argument att vattnet i Järleån inte kommer räcka till och att de därför kommer tvingas ta vatten från Norasjön vilket kommer sänka vattennivån där.
I nästa vecka kommer markägarna besluta om de ska överklaga domen.