Loka

Nätverk om pressfrihet bildat

Ett globalt nätverk för ökad pressfrihet och demokrati har bildats, på initiativ av Örebro Universitet. Nätverket består av mediaforskare och journalister och ska jobba för ökad frihet inom medierna i krigsdrabbade länder.

Nätverket är ett resultat av en fyra dagar lång konferens, som pågår på Loka Brunn, där mastersprogrammet i Global Journalistik har bjudit in mediaforskare och journalister från ett 20-tal länder. Planer finns nu på att nätverket ska starta en nätbaserad tidskrift, ”Freedom of information on line”.