Uppror samlar många sköterskor

Sjuksköterskorna är på krigsstigen, då missnöjet med arbetsvillkor och löner är stort. Ett uppror på internet hade vid middagstid på lördagen samlat nära 8 600 underskrifter från sjuksköterskor i landet. Uppemot 225 av dem kommer från Dalarna. Och antalet ser ut att hela tiden växa.

Om inte löner och arbetsvikkor blir bättre hotar sjuksköterskorna med massuppsägningar.
En av dem i Dalarna som deltar i upproret är Ida Mopers i Mora.
– Jag tycker jättemycket om mitt jobb och det är ju också därför som jag har utbildat mig till sjuksköterska, förklarar hon.
– Men arbetsförhållandena är inte acceptabla med överbeläggningar, stress och dålig lön.
Sjuksköterskorna kräver cirka 5 000 kronor mer i lön, jämfört med vad de nu har.
– Vi måste tydligt visa att vi inte gillar de nuvarande förhållandena, framhåller Ida Mopers.
– Det måste bli en bättre situation för både oss och patienterna.
– Egentligen vill vi ju inte säga oss, men vi måste klart markera för politikerna vad vi tycker, betonar Ida Mopers i Mora.