Jämtlands län

Klimatförändringar ger nya skador på vägarna

Vägarna är betydligt sämre den här våren än vad de normalt brukar vara och det ställer högre krav på Vägverket.

Det beror bland annat på den milda vintern, men även på att trafiken har ökat.

Det mildare klimatet medför att vägarna påverkas negativ framför allt på två olika sätt. Dels ökar slitaget på vägbanorna eftersom dubbdäcken sliter direkt på asfalten när det inte finns någon snö eller is på vägarna.

Och när temperaturen pendlar mycket mellan plus och minus uppstår det lätt så kallade potthål i vägarna, alltså där asfalten helt försvunnit och där underlaget urholkats så att det bildats ett hål i vägbanan.

Och de här förändringarna innebär att kraven på Vägverket ökar: Vägverket måste prioritera om - i förebyggande syfte inför kommande år:

- Det här måste vi analysera, det är en av de viktigaste frågorna just nu, säger Per Andersson teknikchef på Vägverket.