Migrationsministern:

Tidigare avslag på asyl gäller trots jobb

Migrationsminister Tobias Billström säger nej till förslaget att låta människor som fått nej på sin asylansökan stanna i Sverige, om de har jobb här. Det sa han i Ekots Lördagsintervju.

– Det är inte aktuellt. Vi har nu presenterat en lagrådsremiss genom ett regeringsbeslut, som även kristdemokraterna har deltagit i. Där är det klart och tydligt fastslaget att det inte blir några amnestier eller retroaktiv lagstiftning. Sedan kan kristdemokraterna, precis som alla partier ha sin privata åsikt kvar och tycka om det. Vad beträffar regeringens hållning i den här frågan och det som kommer i det verkliga lagförslaget, är det fix och färdigt, säger migrationsminister Tobias Billström.

I torsdags föreslog regeringen nya regler för arbetskraftsinvandring. Det ska bli lättare att komma till Sverige för den som erbjudits ett jobb.

Förslaget innebär också att asylsökande som får nej på sin asylansökan, men som har jobb, ska kunna få stanna här som arbetskraft.

Det finns flera uppmärksammade fall med människor som hotas av avvisning redan idag och som inte räddas av de nya reglerna, eftersom det nya systemet börjar gälla först i december.

Kristdemokraterna har vädjat för Reza Rezai och Enayatulla Adel, unga män från Afghanistan.

Men Tobias Billström säger nej till tillfälliga regler som skulle låta personer, som dem, stanna.

En av grundtankarna med regeringens nya system för arbetskraftsinvandring är att locka hit attraktiva anställda, personer med specialkompetens.

Tobias Billström sa också i intervjun att han tror att det kanske inte blir så många som kommer.

– Min värsta mardröm har inte varit att vi inför de här reglerna och dagen därpå står det 300 000 personer som vill komma till Sverige, utan det är att vi inför reglerna och att vi ändå inte kommer att få precis de personerna, som vi behöver. Kanske inte tillräckligt många över huvud taget, därför att vi är ett litet land med nio miljoner innevånare. Det finns andra länder som är mer attraktiva, säger Tobias Billström.

Fredrik Furtenbach
fredrik.furtenbach@sr.se