Polisen varnar för större cannabisodlingar

Antalet illegala cannabisodlingar ökar i landet. Trenden är att produktionen blir mer industriell. Enligt Rikskriminalpolisen ökar mängden marijuana på marknaden, men drogen är inte insmugglad från utlandet.

Cannabisexperten Johan Nilsson på Rikskriminalpolisen säger att odlarna har blivit mer professionella. De har stora fabriker där man tillverkar marijuana.

Ändå är det svårt för polisen att hitta odlingarna. Oftast upptäcks de först när polisen av andra anledningar genomför en husrannsakan.

– I det senaste årets narkotikastatistik kan vi se en tydlig trend att polisens beslag har ökat ganska markant när det gäller marijuana, medan tullens beslagstatistik är ganska stabil. Det tolkar vi som ett tecken att illegal cannabisodling har ökat, säger Johan Nilsson.

Lite mer än var tionde vuxen svensk säger att de någon gång provat cannabis, alltså hasch eller marijuana, enligt statistik från Folkhälsoinstitutet.

Av den cannabis som finns i Sverige idag är en stor del inhemskt odlad. Hur stor del är omöjligt att säga, men Johan Nilsson säger trenden är att det ökar och att ökningen bara har börjat.

Bara i mars har polisen runt om i landet gjort ett flertal beslag av illegala odlingar, på Gotland, Öland och i Luleå.

Nyligen åtalades en 43-årig man från Halmstad för en cannabisodling som han dolde i ett lönnrum i bostaden. Nästan tre kilo cannabis hittades.

Enligt Johan Nilsson har odlingarna blivit större med åren.

– Tidigare var det mer känt att det var enskilda individer, som odlade i små krukor eller i garderober. Vi har sett en trend nu, eller början på en trend, att man odlar i större fabriker och mer professionella odlingar, säger Johan Nilson.

Trots fler cannabisodlingar i landet har antalet personer som lagförts för denna typ av brott inte ökat. Enligt Brottsförebyggande rådets statistik har i snitt 15 personer per år de senaste tio åren lagförts för att framställa narkotika.

Johan Nilsson erkänner att det är svårt att komma åt odlingarna.

– Man försöker vara i oländiga områden, där polisen inte har närvaro i så stor utsträckning, säger Johan Nilsson, kriminalinspektör och cannabisexpert på Rikskriminalpolisen.

Åsa Sundman, Umeå
asa.sundman@sr.se