ESKILSTUNA

Ingen folkomröstning om flyktingar

Det blir ingen folkomröstning om det fortsatta flyktingmottagandet i Eskilstuna. Kommunstyrelsen föreslås säga nej till ett förslag från Sverigedemokraterna som vill ha en lokal folkomröstning i höst om fortsatt flyktingmottagande.

Kommunen menar att det är fullmäktiges ansvar att företräda invånarna och avgöra vilka beslut som ska fattas. Det gäller också flyktingmottagandet, menar kommunens tjänstemän i förslaget till kommunsstyrelsen.

Kommunens demokratiutskott menar att det skulle skada kommunens anseende och anser också att mångfald berikar och är en framgångsfaktor.