Falkenberg

Fortfarande oklart kring Glommens Fisk

Rekonstruktionen av ekonomiskt drabbade Glommens Fisk är ännu inte klar, men många av fodringsägarna har accepterat det ackordsförslag som har presenterats.

Verksamheten pågår också för fullt inför högsäsongen och inga anställda är varslade om uppsägning.

Efter den sedvanliga uppgången under påskhelgen står nu sommarens högsäsong inför dörren vilket innebär att all personal behövs, säger platschefen Anders Millgren till Sveriges Radio Halland.

Frånsett att några i personalen slutat finns därför i nuläget inga planer på att minska på antalet anställda, säger Millgren.

Efter att omkring hälften eller omkring 50 av de så kallade oprioriterade fodringsägarna har också sagt ja till det ackordsförslag på 30 procent som har lagts fram, säger advokaten Maria Almgren som handlägger den ekonomiska rekonstruktionen.

Hon räknar med att det kommer att ta ytterligare några veckor innan hon vet om tillräckligt många fodrinsgägare är beredda att acceptera ackordsförslaget för att det också ska gå igenom och som är viktig del för att undvika en konkurs.

Samtidigt finns ambitionen att skala av det förlusttyngande dotterbolaget på detaljistsidan därför handlingar pågår med intressenter, som om de lyckas innebär större förutsättningar för att få fast mark under fötterna.

Skulderna beräknas till mellan åtta och nio miljoner kronor.