Miljösatsning på Preemraff

Preemraff i Lysekil kan i framtiden få sin värme från biologiskt avfall, trots att hela raffinaderiet går ut på att ta hand om olja. Växthusgaserna kan pumpas ner i bergrum eller på havsbotten.

Preem och Chalmers har påbörjat ett samarbete och en första förstudie om detta har presenterats. Mycket forskning återstår, men klart är att Preem vill gå över till att bli något annat än att bara raffinera oljeprodukter.

I rapporten finns långsiktiga visioner. En av dem är alltså att biologiskt material kan stå för den uppvärmning som behövs för att raffinera oljan, och här måste det vara flytande produkter, inte pellets och liknande.

Vidare funderar rapportförfattarna över konsten att binda växthusgasen koldioxid. Här finns flera möjligheter; som att pumpa ner den i bergrum, gamla oljekällor, eller att binda den kemiskt vid vissa mineral. Eller till och med att trycka ner den på havsbotten. Vid ett tryck på över 1 500 meters djup blir den flytande och ligger still under vattenmassan.