KATRINEHOLM

Skolpersonal utbildas om hederskultur

Duveholmsgymnasiet i Katrineholm har fått 50 000 kronor av länsstyrelsen för att utbilda personalen om hederskultur, integration och rasism. Pengarna kommer ur de särskilda regeringsanslagen mot hedersrelaterat våld och förtryck och personalutbildningen vid skolan ska ske i höst.

Skolan har i sin ansökan motiverat utbildningen med att man har en gängkultur med negativa förtecken i form av trakasserier, kränkningar och verbal könsdiskriminering.