Hamnen i Sölvesborg kan bli bostäder

Hamnområdet i Sölvesborg kan komma att göras om och bli ett område med bostäder och parker.

Från Sölvesborgs kommuns sida är man intresserad av området och om det tillkommer finansiärer så kan det bli en förändring av hamnområdet.

Står mest tomt
– Jag är sugen på att utveckla det här området, men det krävs hjälp utifrån för att vi ska kunna genomföra det, säger Karl-Magnus Adielsson, stadsarkitekt i Sölvesborg.

Hamnen i Sölvesborg består i dag av två silos och en del mindre fabriksbyggnader.

Sedan Sölvesborgs Hamn lämnat området pågår för närvarande bara en mindre verksamhet i före detta Lantmännens fabrikslokaler.

Malmö är förebilden
Bland kommuninvånarna finns en förhoppning om att hamninloppet i Sölvesborg ska bli en kopia av västra hamnen i Malmö.

Där finns det både grönområden, bostäder och rekreationsområden.

– Det är ju en fantastisk miljö man skapat i Malmö. Det finns liknande förutsättningar här, säger Karl-Magnus Adielsson.

Fredrik Persson
fredrik.persson@sr.se