SÖRMLAND

Kraftigt stigande kostnader för hyrläkare

Kostnaderna för hyrläkare ökar kraftigt i Sörmland. Förra året blev slutade kostnaden för inhyrd personal på 61 miljoner kronor och det är nästan en fördubbling jämfört med året innan. På Oxelösunds vårdcentral finns idag två hyrläkare.

– När det gäller hyrläkare tycker jag att det är ett slösande med pengar i många avseenden, säger en av de patienter vi möter på vårdcetralen i Oxelösund.

Kostnaderna för inhyrd personal, där läkarna utgör 96 procent, har verkligen stigit senaste åren. 2005, året efter hyrläkarstoppet i Sörmland, var man nere i 18 miljoner kronor. 2006 hade summan stigit till 32 miljoner och förra året kostade alltså den inhyrda personalen hela 61 miljoner kronor. Det bidrar stort till Hälso- och sjukvårdsnämndens stora underskott.

Men på vårdcentralen i Oxelösund är trots allt primärvårdschefen Chris Gustafsson glad över att ha hittat två distriktsläkare på ett bemanningsföretag som hon är nöjd med. Och så här ser hon på själva grundproblemet:

– Jag måste hålla med om att det självklart är bättre att ha fasta läkare, säger Chris Gustafsson, primärvårdschef i Oxelösund.

Men eftersom det ej finns tillräckligt många allmänläkare, säger hon att hyrläkarna i nuläget är den bästa lösningen.

Urban Hedqvist
urban.hedqvist@sr.se