FLEN

Fortsatt kritik mot äldreboende

Länsstyrelsen är fortsatt kritiskt till socialnämnden i Flen för hur rutiner för dokumentation av de äldre på äldreboendet Grönviken. Det gäller dokumentation av det som rör den som bor på äldreboendet.

Länsstyrelsen konstaterar att det idag inte fullt ut går att följa vad som händer de gamla på äldreboendet om man läser den sociala dokumentationen. Socialnämnden hade under onsdagen ärendet uppe på sitt bord. Länsstyrelsen har krävt en handlingsplan för hur nämnden ska komma till rätta med bristerna senast den 31 mars.