ESKILSTUNA

Eskilstuna ska bli trafiksäkrare

Byggföretaget NCC har fått i uppdrag av Eskilstuna kommun att göra den hårt trafikerade Kyrkogatan i centrala Eskilstuna mer trafiksäker. Ordern är värd cirka 25 miljoner kronor. Kommunen rustar upp de centrala delarna av staden.

Som en del i att göra det mer trafiksäkert ska fotgängare, cyklister och bilister ska skiljas åt på ett tydligare sätt än i dag och en rondell ska byggas för att få trafiken att flyta bättre. Byggstart sker i mitten av april och våren 2009 ska allt vara klart. Projektet kommer att sysselsätta omkring 25 personer.