Jämtlands län

Svår halka på många vägar

Blixthalka skapade stora problem i trafiken på många håll i länet på lördagskvällen. I till exempel Klövsjöbacken blev ett 20-tal bilar och andra fordon stående en längre stund innan sandbilen var på plats.

Halkan orsakades av regn och våta vägbanor som frös när temperaturen sjönk under kvällen.