LÄNET

Teaterförening vill ha syntolkning

Alla synskadade i Jönköpings län borde ha rätt till tolkning vid teaterföreställningar, det tycker föreningen Musik och Teatervänner.

I ett brev till landstingsstyrelsen vill föreningen att syntolkningen införlivas i landstingets övriga tolkverksamhet.

På så sätt skulle föreningen kunna hjälpa synskadade, inte som nu, bara i Jönköpings kommun, utan i övriga länet också.