molkom

"Folkhögskolan inte brandsäker"

Utrymningsvägarna vid Molkoms Folkhögskola måste åtgärdas och där det saknas utrymningsmöjlighet får lokalerna inte användas. Det konstaterar Räddningstjänsten efter en inspektion för att förebygga olyckor och bränder.

Bland annat är utrymningsfönstren för små, på flera ställen saknas det stegar, och vissa stegar är för korta, enligt tillsynen.

Senast den sista juni ska felen vara åtgärdade annars hotar Räddningstjänsten om föreläggande som kan förenas med vite.