skola

Särskolan på Gotland får bra betyg

Elever och föräldrar till elever i särskolan på Gotland ger huvudsakligen skolan gott betyg. De är över lag nöjda med undervisningen och har förtroende för lärarna.

På några frågor svarar däremot föräldrarna att skolan behöver anpassas mer efter elevernas behov.

Det visar en enkät som barn- och utbildningsförvaltningen gjort under våren 2008.