Skärpta krav för att få gå på gymnasiet

Kraven för att komma in på gymnasiet kan komma att skärpas. Antalet ämnen som eleverna ska ha godkända betyg i blir fler än idag. Förslaget ingår i den utredning om gymnasieskolan, som välkomnas av utbildningsminister Jan Björklund.

– Idag luras en grupp elever på gymnasieutbildningar som de inte har förutsättningar för att klara av. Det är förödande för de ungdomarna, som går in med liv och lust på utbildningen och sedan tvingas de hoppa av och bli utslagna efter kort tid. Att ha låga krav på förkunskaper kan verka generöst och bra mot ungdomarna, men i verkligheten lurar man dem, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Nu räcker det med att ha godkänt i kärnämnena svenska, engelska och matematik för att få komma in på gymnasiet.

Utredaren Anita Ferm vill att eleverna, utöver kärnämnena, också ska ha godkänt betyg i nio andra ämnen.

För de som ska gå på ett yrkesprogram blir behörighetskravet godkänt i åtta ämnen.

De nya reglerna kan införas redan om ett par år. Utbildningsminister Jan Björklund tror inte att det blir många fler underkända jämfört med idag.

– Om man tar de elever som förra året gick ur årskurs nio, var det elva procent som inte var behöriga till gymnasiet. Om man skulle använda de nya antagningsreglerna på dem, skulle det vara några fler som skulle behöva stödundervisning, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Både Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Preisz och Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas riksförbund, säger till Ekot att förslaget är bra.

Ivan Garcia
ivan.garcia@sr.se