Jobb ska förhindra oroligheter i Härryda

Nu tar Härryda kommun konkreta steg för att komma till rätta med oroligheter bland ungdomar i Mölnlycke och Landvetter.

På måndag läggs en delrapport fram för kommunstyrelsen med bland annat förslag till en mer meningsfull sysselsättning för ungdomar.

Det var efter flera inbrott och skadegörelser i Mölnlycke centrum i november, som Härrydas politiker påbörjade arbetet med en handlingsplan för att få stopp på kriminaliteten.

På måndag läggs en första delrapport fram i kommunstyrelsen, som sedan ska mynna ut i en mer detaljerad plan. Förslaget bygger på kunskap från socialtjänsten och fritidsverksamheten i kommunen och handlar inte enbart om ett socialt perspektiv, utan också om utbildning och jobb.

För 2008 beräknas kostnaderna för förslaget till 2,1 miljoner kronor.