Krav för gymnasiet kan skärpas

Kraven för att komma in på gymnasiet bör höjas, det föreslår regeringens utredare. Idag räcker det med att ha godkänt betyg i svenska, matematik och engelska.

Enligt utredaren bör det i framtiden krävas godkänt i minst tolv ämnen för högskoleförberedande program, och i minst åtta ämnen för yrkesprogrammen.

Utbildningsminister Jan Björklund (fp) är positiv liksom ordföranden i Lärarnas Riksförbund. Socialdemokraterna höjer ett varningens finger.