Skåne

Färre pensionerade domare i hovrätten

De senaste två åren har antalet pensionerade domare i rättegångarna ökat kraftigt. Men nu har det satts en gräns för hur mycket pensionerade domare får döma i Hovrätten över Skåne och Blekinge.

– Min egen erfarenhet att pensionerade domare används är mycket positiv. Det är inget konstigt att man använder högt kompetenta domare som vill arbeta efter ordinarie pensionsavgång, säger överåklagare Sven-Erik Alhem.  

Det är juridiktidningen Pointlex Legala Affärer som gjort en sammanställning av hur hovrätterna i Sverige använder sig av pensionerade domare. Vid hovrätten över Skåne och Blekinge visade det sig att pensionerade domare satt med vid 379 rättegångsdagar under förra året.

Det är en ökning med 40 procent om man jämför med samma period två år tidigare. Men nu ska det sättas en gräns för hur mycket pensionärerna får döma.

– Det är rimligt, det vore ett fattigdomsbevis om man inte har tillräckligt i yrkesverksam ålder som utgör den ordinarie stammen, säger Sven-Erik Alhem.